ZŠ a MŠ Malšice

ZŠ a MŠ Malšice

Malšice 288
391 75 Malšice

Informace o instituci ZŠ a MŠ Malšice

Činnosti v mateřské škole vycházejí z Rámcového vzdělávacího programu, podle kterého má naše MŠ vytvořen vlastní školní vzdělávací program s názvem Každý něco umí. Každá třída mateřské školy má vytvořen svůj třídní program.

Program mateřské školy je zaměřen na přípravu dětí na vstup do ZŠ. Předškolní děti se během školního roku seznamují s prostředím ZŠ, navštěvují své bývalé kamarády, nyní žáky 1. třídy. Děti si také vyzkoušejí, jak se obědvá ve školní jídelně mezi velkými kamarády. Budoucí prvňáčci pravidelně navštěvují malšickou knihovnu, mají založené vlastní čtenářské průkazy. Mají-li rodiče zájem, mohou své předškoláky přihlásit do desetihodinového plaveckého kurzu v Plavecké škole v Táboře. Nejstarší děti mají dále možnost chodit do keramického, tanečního a pěveckého kroužku. Zájemci o hru na zobcovou flétnu se mohou přihlásit u paní učitelky Hany Boháčové, která dojíždí 1x týdně do Malšic ze Sezimova Ústí.

Provozní doba: 6,00 – 16,15 hod.

 

 

Základní škola

Malšická škola byla postavena v roce 1962. V roce 2003 se podařilo zrekonstruovat většinu technického zařízení školy (kotelna, rozvody UT, okna, podlahovou krytinu, sociální zařízení, světla, rozhlas) včetně venkovní fasády.

V roce 2007 jsme dokončili přístavbu nového křídla s tělocvičnou, 2 kmenovými učebnami,

učebnou informatiky a školním klubem. Po stavební stránce se škola stala moderní budovou poskytující veškerý komfort pro vzdělávání žáků.

Velké výhody přináší i pozice venkovské školy. Učitelé využívají možnosti překrásného okolí školy k častým činnostem v přírodě.

Ve školním roce 2011/2012 vzděláváme 160 dětí, v každém ročníku organizujeme jednu třídu. Nižší počet žáků přináší problémy ekonomické, ale z hlediska pedagogického se náhle jeví jako ohromná výhoda jak pro děti nadané, tak pro děti vyžadující větší péči.

Kde nás najdete?

Zobrazit